Політика


1. Загальні умови
1.1. Справжня Політика визначає порядок обробки та захисту Товариством з обмеженою відповідальністю Opti CONNECT (далі - ТОВ Opti CONNECT) інформації про фізичних осіб (далі - Користувач), яка може бути отримана ТОВ Opti CONNECT при використанні Користувачем послуг, що надаються в тому числі за допомогою сайту, сервісів , служб, програм, що використовуються ТОВ Opti CONNECT (далі - Сайт, Сервіси).

1.2. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту персональної інформації, яку Користувач надає про себе самостійно при використанні Сайту, Послуг, для придбання послуг від несанкціонованого доступу і розголошення.

1.3. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації наданої Користувачем, регулюються цією Політикою, іншими офіційними документами ТОВ Opti CONNECT і чинним законодавством.

1.4. Використовуючи Сайт та сервіси Користувач висловлює свою повну згоду з умовами цієї Політики.

1.5. Дане Згода дається на обробку персональних даних, як без використання засобів автоматизації, так і з їх використанням.

1.6. Персональні дані не є загальнодоступними.

1.7. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Політики використання Сайту і / або будь-яких Послуг доступних при використанні Сайту має бути негайно припинено.

1.8 Підставою для обробки персональних даних є: ст. 24; ст.6 закону №152-ФЗ «Про персональних даних»; Статут ТОВ Opti CONNECT; справжня політика захисту персональний інформації користувачів сайту.


2. Ціль збору, обробки та зберігання інформації, які надаються Користувачами Сайту
2.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства. ТОВ Opti CONNECT обробляє персональні дані Користувача з метою:

обробки вхідних запитів фізичних осіб з метою надання консультування;
ідентифікації боку в рамках угод і договорів, що укладаються з ТОВ Opti CONNECT;
надання Користувачеві послуг, доступу до Сайту, Сервісів;
зв'язку з Користувачем, напрямку Користувачеві транзакційних листів в момент отримання заявки на придбання послуг або отриманні оплати від Користувача, разово, якщо Користувач здійснює ці дії, напрямку Користувачу сповіщень, запитів;
напрямку Користувачеві повідомлень рекламного та / або інформаційного характеру - не більше 1 повідомлення в день;
перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту;
проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації наданої Користувачем і її передачі третім особам
3.1. ТОВ Opti CONNECT вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення.

3.2. ТОВ Opti CONNECT надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам, підрядникам та Афілійованим особам яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту, Послуг і надання Послуг.

3.3. ТОВ Opti CONNECT право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства (в тому числі з метою попередження та / або припинення незаконних і / або протиправних дій Користувача). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути зроблено лише відповідно до чинного законодавства на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством.

3.4. ТОВ Opti CONNECT не перевіряє достовірність інформації наданої Користувачем і виходить з того, що Користувач в рамках сумлінності надає достовірну та достатню інформацію, піклується про своєчасність внесення змін до раніше надану інформацію при появі такої необхідності, включаючи, але не обмежуючись зміна номера телефону.

3.5. В ході обробки з персональними даними будуть здійснені наступні дії: збір; запис; систематизація; накопичення; зберігання; уточнення (оновлення, зміна); витяг; використання; передача (поширення, надання, доступ); блокування; видалення; знищення.

4. Умови користування Сайтом, Сервісами
4.1. Користувач при користуванні Сайтом, підтверджує, що:

володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому залишати заявку на придбання послуг, консультацію по послугах і використовувати Послуги сайту;
вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Послугами Сайту, обов'язкові для заповнення поля для подальшого надання Послуг сайту позначені спеціальним чином, вся інша інформація надається Користувачем на його власний розсуд.
ознайомлений з цією Політикою, висловлює свою згоду з нею і бере на себе зазначені в ній права і обов'язки. Ознайомлення з умовами цієї Політики і проставлення галочки під посиланням на дану Політику є письмовою згодою Користувача на збір, зберігання, обробку та передачу третім особам персональних даних наданих Користувачем.

4.2. ТОВ Opti CONNECT не перевіряє достовірність одержуваної (збирається) інформації про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна в цілях виконання зобов'язань перед Користувачем.

5. В рамках цієї Політики під «персональними даними Користувача» розуміються:
5.1. Дані надані Користувачем самостійно при користуванні Сайтом, Сервісами включаючи але не обмежуючись: ім'я, прізвище, стать, номер мобільного телефону та / або адресу електронної пошти.

5.2. Дані, які автоматично передаються Сервісів в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу , адреса запитуваної сторінки.

5.3 Інша інформація про Користувача, збір та / або надання якої визначено в Регулюючих документах окремих Сервісів ТОВ Opti CONNECT.

6. Зміна і видалення персональних даних
6.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних в розділі, або в персональному розділі відповідного Сервісу. Користувач зобов'язаний піклується про своєчасність внесення змін до раніше надану інформацію, її актуалізації, в іншому випадку ТОВ Opti CONNECT не несе відповідальності за неотримання повідомлень, послуг і т.п.

7. Зміна Політики конфіденційності
7.1. ТОВ Opti CONNECT має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

7.2. До цій Політиці і відносинам між Користувачем і ТОВ Opti CONNECT що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності.